• sc3
  • sc1
  • moac_cost
  • nrct
  • nrct
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในสวนฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนา

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนา แปลงทดสอบส้มไร้เมล็ดและปลอดสาร แปลงทดสอบพันธุ์มันฝรั่งและสตอเบอรี่ โดยมีนายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ บรรยายสรุป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะชมรมปั่นจักรยานกรมวิชาการเกษตรปั่นเยี่ยมสวนเกษตรกรเพื่อพ่อของแผ่นดิน

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะปั่นจักรยานจากชมรมปั่นจักรยานกรมวิชาการเกษตรปั่นเยี่ยมสวนเกษตรกรเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับนายอำเภอฝางและเกษตรกรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ถึงสวนส้มของเกษตรกร ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร ณ ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่สวพ.เขต ๑ และ เขต ๒

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ และ เขตที่ ๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

AA1 6
 
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหารมอบแจกันดอกไม้เพื่อยินดีต้อนรับดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>