• inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

1  2
3  4
5  6
7  8
9  10
11  12
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ “ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้มีบรรยายพิเศษ เรื่องสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรจะเสริมให้ครัวเรือนและระบบเกษตรมีความยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการเสวนา เรื่อง สองระบบการทำฟาร์มของเกษตรกรสองรุ่นในยุคเดียวกัน โดย เกษตรกรผู้ทำฟาร์ม

กรมวิชาการเกษตรแบ่งปันน้ำใจให้น้องนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง

AA1
 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนในโครงการกรมวิชาการเกษตรแบ่งปันน้ำใจให้น้องนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี

AA1
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี กับ นายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน Horti Asia 2014

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน Horti Asia 2014 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือบริษัท VNU จำกัด จัดงาน Horti Asia 2014

AA1  AA2
AA3  AA4
AA6  AA7
AA8  AA9
AA10  AA11
 
  เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายจำลอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดงาน Horti Asia 2014 “งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๓” ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงนิทรรศการวิชาการและประชาสัมพันธ์ โครงการ ประชุมวิชาการกล้วยไม้และเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 ถัดไป > สุดท้าย >>