• 60year
  • panithand
  • water-moac
  • dhtf2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงาน เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑

04
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะเยี่ยมชม งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนตุงและโดมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น

02
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือ การเข้าร่วมสัมมนา The Opening Ceremony and Symposium for the ASEAN-Japan ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา

01
 
  เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ นางอัจฉรา นันทกิจ ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศไทยในการบริหารจัดการพืชอาหารรอง โดยให้การสนับสนุนในด้านเทคนิคและวิชาการเพื่อให้นักวิชาการ และเกษตรกรได้รับประโยชน์อีกทั้งประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

กรมวิชาการเกษตร จัดมหกรรมกีฬา ประจำปี 2558

58 01 20 11
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ในงานมหกรรมกีฬากรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมกีฬากรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ สนามหน้ากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>