• 60year
  • panithand
  • dhtf2015
  • rfcc2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรคว้ารางวัล “ระดับดี” หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

AA1 6
 
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ระดับดี” หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุวิทย์ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Ms.LmeldaV.Bacudo,Senior Advisor ,GAP CC จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือการดำเนินการเครือข่าย ASEAN Climate Resilience Network (CRN) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับทูตเกษตรออสเตรเลีย

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Tom Black ทูตเกษตรออสเตรเลีย ประจำสถานทูตออสเตรเลีย เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับการตรวจวัชพืชติดล้อรถยนต์ก่อนการส่งออกไปยังออสเตรเลีย การเปิดตลาดลิ้นจี่และลำไยของไทย การส่งออกองุ่น เชอรี่ ส้ม ลูกพลับ จากออสเตรเลียมาไทย รวมทั้งหารือเรื่องที่กรมวิชาการเกษตรจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม Quarantine Regulators Meeting 2015 ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและส่งเสริมการเกษตรไทย

AA1 6
  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมและแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันทั้ง ๒ หน่วยงานจะได้นำปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่สู่การวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร จะเร่งดำเนินการขยายผลและปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องและช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>