• sc8
  • sc6
  • moac_cost
  • sc4
  • sc5
  • sc2
  • sc7
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

AA1 3
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.๖ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเป็นแปลงผลิตมะม่วงคุณภาพของนายเกษม วรุณใจ พื้นที่ปลูก ๒๒ ไร่ จำนวน ๘๐๐ ต้น และได้มอบเอกสารวิชาการคำแนะนำในการผลิตพืชเพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ และแนะนำบริการของกรมวิชาการเกษตรพร้อมช่องทางการติดต่อ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรนำสารวัตรเกษตร แถลงข่าวสรุปผลดำเนินการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามภารกิจเร่งด่วนของกรมวิชาการเกษตร

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร นำสารวัตรเกษตร แถลงข่าวสรุปผลดำเนินการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามภารกิจเร่งด่วนของกรมวิชาการเกษตร พร้อยเผยผลดำเนินการล่าสุดตามยึดของกลางกว่า ๒๔๗ ตัน มูลค่ากว่า ๑๔.๓๗ ล้านบาท พร้อมสั่งจับตาปุ๋ยตามฤดูกาลผลิตพืชทุกฤดูกาล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าต้านทานโรคราสนิม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าต้านทานโรคราสนิม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการรับรองมาตรฐาน GAP ของไร่ชาฉุยฟง

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมการรับรองมาตรฐาน GAP ของไร่ชาฉุยฟง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามการพัฒนาการผลิตชาอินทรีย์ของบริษัทไทยกรีนเนชั่นคอร์เปอร์เรขั่น

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามการพัฒนาการผลิตชาอินทรีย์ของบริษัทไทยกรีนเนชั่นคอร์เปอร์เรขั่น จาก เดิมคือสหกรณ์ชาแม่หม้อที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร ณ หมู่ ๗ บ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>