• bikeformom
  • moac_expo
  • ThailandLab
  • sima
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น

014
   เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น โดยมีนางนิลุบล ทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น บรรยายสรุปและนำชมหน่วยงานงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น (ท่าพระ) จังหวัดขอนแก่น

กรมวิชาการเกษตรส่งมอบระบบ QR Code ในการตามสอบให้กลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรี

AA1 4 
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบ QR Code ในการตามสอบเพื่อยกระดับผลิตผลของเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี

สัมมนาวิชาการทุเรียนนานาชาติและไม้ผลเขตร้อนชื้น

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการทุเรียนนานาชาติและไม้ผลเขตร้อนชื้น โดยมีนายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลี้ยงแสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ)

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทรงพล สมศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรนำทีมสารวัตรเกษตร จับกุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ

AA1 6
 
  นายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรนำทีมสารวัตรเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)จับกุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ รวม ๕ จุดมูลค่ากว่า ๒๗ ล้านบาท ณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>