• ค่านิยม12ประการ
  • inspector
  • hortex2014
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๕ ปี

AA2  AA3
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรมวิชาการเกษตรมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๕ ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดสัมมนาเรื่อง “ปลอดภัยจากอนุมูลอิสระและไขมันทรานส์เมื่อใช้น้ำมันมะพร้าวและการใช้น้ำมันมะพร้าวในการประกอบอาหารที่อร่อยเพื่อสุขภาพ”

AA4  AA2
AA3  AA1
AA6  AA5
AA7  AA8
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปลอดภัยจากอนุมูลอิสระและไขมันทรานส์เมื่อใช้น้ำมันมะพร้าวและการใช้น้ำมันมะพร้าวในการประกอบอาหารที่อร่อยเพื่อสุขภาพ” และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนางปิยนุช นาคะ เลขาธิการ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร

กรมวิชาการเกษตรจัดสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

AA1  AA2
AA4  AA3
AA5  AA6
AA7  AA8
AA10  AA9
 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายทรงพล สมศรี รักษาการหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยมีนางจันทร์จรี ซ้อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องเพทาย ชั้น ๑๒ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

กรมวิชาการเกษตรแบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร บ้านมะโอโคะ จังหวัดตาก

AA2-4
AA6  AA7
AA8  AA9
AA10  AA11
AA12  AA13
AA14  AA15
AA16  AA17
AA18  AA19
AA20  AA21
AA21  AA22
    AA24-26    

  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ มอบบ้านพักครู อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนและครูในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ในโครงการ กรมวิชาการเกษตรแบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ณ บ้านมะโอโคะ จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

AA2  AA1
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 ถัดไป > สุดท้าย >>