• panithand
  • water-moac
  • DHTF2015
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนางจันทร์จรี ซ้อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมวิชาการเกษตรลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับ APAARI

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Dr. Raj Paroda Executive Secretary ของ APAARI เรื่องความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงาน APAARI,FAO ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดิเรก ตนพะยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย โดยมีดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กลาวรายงาน สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาการที่ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาการวัชพืชให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ณ ตึกกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักคุุ้มครองพันธุ์พืช

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยม สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยมีนางสาวดวงเดือน ศรีโพทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช บรรยายสรุปและนำชม หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>