• sc8
  • sc6
  • moac_cost
  • sc4
  • sc5
  • sc2
  • sc7
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


แถลงข่าวผลงานกรมวิชาการเกษตร สนองนโยบายรัฐบาล พร้อมนำวิชาการเกษตรแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทุกรูปแบบของการทำการเกษตร

AA1 6
 
  
  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง "สรุปผลงานกรมวิชาการเกษตร สนองนโยบายรัฐบาล พร้อมนำวิชาการเกษตรแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทุกรูปแบบของการทำการเกษตร" ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

 

กรมวิชาการเกษตรปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตร

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตร เพื่อออกตรวจสอบควบคุมปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ควบคุมทั่วประเทศ ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบใบรับรองแหล่งผลิตมะม่วง

AA1 6
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การค้าเกษตรและโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) ตำบลไชยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ กรมวิชาการเกษตร ร่วมบูรณาการด้านการรับรองแหล่งผลิตมะม่วง และจัดแสดงร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพในศูนย์เรียนรู้ ฯ ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืชมะม่วง จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปรับปรุงระบบวิจัยและการติดตามและการประเมินผลของกรมวิชาการเกษตร การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการปรับปรุงพ.ร.บ. ๖ ฉบับ

AA1 8
 
  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการปรับปรุงระบบวิจัยและการติดตามและการประเมินผลของกรมวิชาการเกษตร การดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการปรับปรุงพระราชบัญญัติ ๖ ฉบับที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะร่วมทำบุญ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>