• 60year
  • panithand
  • dhtf2015
  • rfcc2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช โดยมีนางสาวมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช บรรยายสรุปและนำชมหน่วยงานในสังกัด

กรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ ๕ ปี กรมหม่อนไหม

AA1-8

   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีฯ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ กรมหม่อนไหม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕ ปี ณ กรมหม่อนไหม

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

AA1-4

  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตรวจจับส้มที่นำเข้าไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กักพืช จำนวน ๗ ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่าประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่มีใบอนุญาตนำเข้า ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสกย. ครบรอบ ๕๔ ปี

AA1-2

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ครบรอบ ๕๔ ปี ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขตบางขุนนนท์ เมื่อวันที่ ๔ธันวาคม ๒๕๕๗


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>