• 60year
  • panithand
  • symposium-58
  • researchexpo2015
  • rfcc2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมและดูงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

06
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมและดูงานวิจัย ภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงานวิจัย และฟังบรรยายสรุปศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

05
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปงานวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมี นายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย บรรยายสรุปและนำชม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมงาน เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑

04
 
  เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะเยี่ยมชม งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนตุงและโดมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น

02
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือ การเข้าร่วมสัมมนา The Opening Ceremony and Symposium for the ASEAN-Japan ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 ถัดไป > สุดท้าย >>