• a
  • sc1
  • moac_cost
  • nrct
  • nrct
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการในงานวันของดีเมืองนรา ปี ๕๘

AA1 3
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรในงาน "วันของดีเมืองนรา" และงาน "วันลองกอง" ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายสรุปและนำชม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

AA1 3
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำผู้เกษียณอายุราชการของกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมงาน ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมวิชาการเกษตรและกรมประมง

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรและกรมประมง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชม ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>