parajumpers pas cher parajumpers pas cher pjs pas cher pjs pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher barbour paris pas cher moncler outlet online moncler outlet moncler outlet online louboutin pas cher louboutin soldes chaussure louboutin pas cher louboutin pas cher air amx pas cher air amx 90 pas cher air amx pas cher nike air amx pas cher moncler outlet moncler outlet online moncler outlet milano piumini moncler outlet moncler sito ufficiale outlet parajumpers pas cher pjs pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pjs pas cher parajumpers paris pas cher woolrich outlet online woolrich outlet woolrich outlet bologna giuseppe zanotti pas cher giuseppe zanotti pas cher
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขนาดไฟล์ เผยแพร่เมื่อ Hits
  เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒๐ รายแล้ว ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด และไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้อีก หากยังมีผู้สมัครท่านใดที่ยังโอนเงินและส่งเอกสารการสมัครมา หลังจาก ๔๒๐ รายนี้ ท่านจะไม่ได้เข้าร่วมอบรม และต้องติดต่อขอรับเงินคืนจากโรงแรมด้วยตนเอง
ปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย รายละเอียด 1312
  กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม้โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาตื ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 
การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งทีื ๕ 148.44 KB 19/08/2015 รายละเอียด 144
  สำนักวิจัยแและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ แจ้งเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ ๑ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใช้ในการประเมิน ฯ ของ สวพ. ๔ 420.44 KB 29/06/2015 รายละเอียด 1084
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) เสนอทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย (RTG Fellowship) 65.49 KB 12/05/2015 รายละเอียด 285
  ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่่น ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งทางกรมวิชาเกษตรผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ๓ ราย
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ 48.25 KB 03/04/2015 รายละเอียด 393
  บทสรุปผู้บริหาร ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 
บทสรุปผู้บริหารเรื่อง ราชินีแห่งผลไม้ (Queen of the Fruit) 521.91 KB 14/03/2015 รายละเอียด 487
  กรมวิชาการเกษตร ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ประกาศรับสมัครงาน "พนักงานจ้างเหมา" 
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน 37.36 KB 19/02/2015 รายละเอียด 1956
  สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition 2015 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ ร่วมมือนำข้อมูลโครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมปฎิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo Milano 2015
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132.64 KB 20/01/2015 รายละเอียด 614
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แจ้งเรื่อง ขยายเวลาการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ พร้อมใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม "โครงการส่งออกมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี"
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งออกผลมังคุดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๕๘ 101.96 KB 05/01/2015 รายละเอียด 364