Author: member666

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ” กิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุ

Read More