คณะผู้ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สวพ.4 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูแปลง นายใส สมน้อย ตัวแทนเกษตรกรดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาเกษตรอินทรีย์

วันที่​ ๒๒ ตุลาคม  ๒

Read more

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะเยี่ยมเยือนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐

Read more