คณะผู้ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สวพ.4 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูแปลง นายใส สมน้อย ตัวแทนเกษตรกรดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาเกษตรอินทรีย์

วันที่​ ๒๒ ตุลาคม  ๒

Read more

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะเยี่ยมเยือนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) และ Webex เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

“หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ” ร่วมประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุล

Read more