ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน”♦

ศูนย์วิจัยและพัฒนากา […]