วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย      (Thai National Flag Day) ข้าราชการ พนักงานราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามสถานที่ราชการ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

Scroll to Top