ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ” กิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ   เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมพญานาครินทร์     ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ