“ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย “

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top