ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวกรานต์นิภา ไชยราช ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมมอบต้นกล้าพริก แหนแดง และแม่ปุ๋ย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 106 ราย

Scroll to Top