“เตือนภัยการเกษตร” ช่วงวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

“เตือนภัยการเกษตร” ช่วงวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคระบาดในพืช การระบาดของแมลงศัตรู ตลอดจนข้อสังเกต ข้อควรระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ช่วงวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

– สภาพกากาศร้อน และมีฝนตกบางพื้นที่ พืชที่อาจเกิดผลกระทบ ได้แก่

1.) กะเพรา โหระพา แมงลัก ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงเก็บเกี่ยว ปัญหาที่ควรระวัง 1.แมลงหวี่ขาวยาสูบ

2.) มะเขือเปราะ ระยะการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควรระวัง 1.แมลงหวี่ขาวยาสูบ 2.โรคใบด่างเหลืองมะเขือ (เชื้อไวรัส Begomovirus)

3.) พืชตระกูลกะหล่ำ และผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ฯลฯ) ระยะการเจริญเติบโตของพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต ปัญหาที่ควรระวัง 1.ด้วงหมัดผัก

4.) ทุเรียน ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงพัฒนาผล ปัญหาที่ควรระวัง 1.เพลี้ยแป้ง 2.หนอนเจาะผล

5.) อ้อย ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงแตกกอ ปัญหาที่ควรระวัง 1.หนอนกออ้อย

6.) ข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงออกดอก – ติดฝัก ปัญหาที่ควรระวัง 1.เพลี้ยอ่อนข้าวโพด 2.เพลี้ยไฟ 3.หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด 4.หนอนเจาะฝักข้าวโพด

Scroll to Top