ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวกรานต์นิภา ไชยราช ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านแยหนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการวิชาการ แนะนำให้ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมมอบต้นกล้าพริก แหนแดง เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มเมล็ดดำ และแม่ปุ๋ย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน

Scroll to Top