ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

ปลูกป่า1
Scroll to Top