การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ

การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดชนิดต่างๆ,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน,ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าว,โพดฝักอ่อน อัพเดตล่าสุด วันที่ 3 ก.ค. 2562

Scroll to Top