“หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ” ร่วมประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวนิรมล
ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานจังหวัดอำนาจเจริญ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top