“สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ นำโดยนางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมงานมุทิตาจิตและเลี้ยงเกษียณปี 2564 นางปิยะนันท์ ไวมาลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นายพจรจิตร์ นวลผิว ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ส.4 ณ ห้องประชุม1  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

Scroll to Top