ผอ.ศวพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

1 กันยายน 2564 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรของเกษตรกร กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพื่อกำชับแนะนำการใช้วัตถุอันตราย  ตามมาตราการจำกัดการใช้(ไกลโฟเซต) และวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้(คลอร์ไพริฟอส  พาราควอต)  ของกรมวิชาการเกษตร