###ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรระดับจังหวัดอำนาจเจริญ###

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรตินุช อุตรพงศ์ และ นายไพฑูรย์ บุปผาดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการเกษตรระดับจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อภาคการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสะอาด ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ