จัดฝึกอบรมโครงการ “ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

นางสาวนิรมล​ ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางรตินุช​ อุตรพงศ์​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้า เกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ.บ้านโคกสะอาด​ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 31 ราย

Scroll to Top