ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

ที่อยู่ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045525756  โทรสาร  045525757

 

 

Scroll to Top