ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMIS Thai และ ระบบ KTB Corporate Online

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ (หญ้ากินนีบอมบาซา) ของกลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ณ บ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Scroll to Top