ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ” กิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุ […]

ข่าวกิจกรรม

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17

Scroll to Top