28 กันยายน 2023

จำหน่ายและขายกัญชาเพื่อการแพทย์ ถูกต้องตามกฎหมาย

โรงกัญชา.COM จำหน่ายและขายกัญชาเพื่อการแพทย์ ถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยจัดจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ เช่น กัญชาออแกนิค ขายกัญชา OG ขายใบกัญชาสด ขายใบกัญชาแห้ง กัญชา og ขายต้นกล้ากัญชา กัญชา เป็นต้น กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ