17 กรกฎาคม 2024

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา พร้อมคณะ ได้ช่วยจัดนิทรรศการ และ ให้ความรู้กับเกษตรกร รวมทั้งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พีชและชีวภัณฑ์ ฯลฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี กล่าวต้อนรับ และประธานสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งกล่าวรายงาน ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมต้อนรับ และมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 ราย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *