17 กรกฎาคม 2024

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

ที่ตั้ง เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 
โทรศัพท์ 0-4400-9967 โทรสาร 0-4400-9969 E-mail : bms_fcrc@yahoo.com


facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา