ติดต่อเรา

ติดต่อ                                                                                     

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5205149-50

เบอร์โทรสาร : 02-5205149

เบอร์ห้องการเงิน : 02-0498726

เบอร์ห้อง พรบ. :02-5293090

E-mail : sbp.prathum@yahoo.co.th

Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี