วันที่ 27 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ศวพ.ปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ อาจหาญ เจ้าหน้าที่การเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการเขต 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์ แขวงยางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร