วันที่ 24 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ อาจหาญ เจ้าหน้าที่การเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการเขต 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์ แขวงยางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร