วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร ร่วมซ้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก