วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญและนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ผักชี กวางตุ้ง คะน้า บวบ ฟักแฟง พริก จิงจูฉ่าย โหระพา กะเพรา วอเตอร์เครส รวม 10 แปลง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก