วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี