วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงานถ่ายทิดเทคโนโลยีนาคูโมเดลผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืนระดับชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดนาคู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา