วันที่ 20 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิทยาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว ณ แปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่จังหวัดปทุมธานี