วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ลงนามถวายพระพร และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี