วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี