วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการพิธีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว โดยมีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก