วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยมี ผอ.กลุ่มประสานและประสานนโยบายเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบแอพพลิเคชันซูม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี