วันที่ 17 พ.ย.64 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่แปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี