วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก