วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก(ข้าวโพดหวาน)ณ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี