วันที่ 13 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิยาชำนาญการ และคณะ ร่วมกับสารวัตรเกษตรเกษตรสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค ร่วมกันตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ. ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช ข้อกล่าวหา มีไว้ในครอบครอง วอ.4 โดยผิดกฎหมาย มีไว้ในครอบครอง วอ. 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีไว้ในครอบครอง วอ.3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียน ขายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดและเก็บตัวอย่างของกลางส่งห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เพื่อการดำเนินคดี ต่อไป