ประกาศผลผู้ชนะฯ รายไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร