ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 72 หมู่ที่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

       เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2515 เดิมชื่อสถานีกสิกรรมเชียงราย สังกัดกองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองพืชไร่เชียงราย สังกัดกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2525 ยกระดับเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2546 สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ใช้เวลาประมาณ 30นาที
 • จากสถานีขนส่งเชียงราย ใช้เวลาประมาณ 20นาที
 • รถยนต์ส่วนตัวสามารถ ใช้ทางหลวง หมายเลข 1211  ผ่านสี่แยกเด่นห้าถึงศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระยะทางประมาณ 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 10นาที

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย Chiangrai Horticulture Research Center
ที่อยู่: 72 หมู่ที่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร: 0-5317-0100, 0-5317-0102
โทรสาร 0-5317-0103
Website: http://www.doa.go.th/hc/chiangrai/
E-mail : chorti@doa.in.th

ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี

 • เดือนมกราคม กุมภาพันธ์-มีนาคม
  อากาศหนาวเย็น ไม้ผล ลิ้นจี่ ลำไย เริ่มออกดอก และไม้ดอกเมืองหนาว กำลังบานสะพรั่ง ชมแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ซึ่งมีการปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น พืชผักตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ มะละกอ เห็ดนางฟ้านางรม
 • เดือนเมษายน พฤษภาคม – มิถุนายน
  อากาศร้อน และมีฝนตก ผลไม้หลายชนิดเริ่มให้ผลผลิต เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง สับปะรดพันธุ์ภูแล นางแล เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นต้น
 • เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และกันยายน
  อากาศกำลังเย็นสบาย มีฝนตก ลำไย และเงาะเริ่มให้ผลผลิต ชมดอกปทุมมา กระเจียวลูกผสมที่เริ่มบานสะพรั่งเต็มที่ และดอกกล้วยไม้ดินลูกผสม
 • เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม
  อากาศหนาวเย็น ชมกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ชมดอกไม้เมืองหนาวตามฤดูกาลชมแปลงวิจัยไม้ผล และศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

กิจกรรมในศูนย์ท่องเที่ยว

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน รับการฝึกอบรมตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ด้านวิชาการเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย


ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม

 • การปลูกผัก IPM
 • การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
 • การผลิตไส้เดือนฝอย
 • การผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่า
 • การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การปลูกพืชไร้ดิน / AEROPONIC


ศึกษาดูงานการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง


ศึกษาดูงานด้านงานแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย


ศึกษาดูงานการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ปทุมมา

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก งานบริการ ห้องพัก

 • ค่าบริการ 1,500.-/วัน
ห้องประชุมเอนกประสงค์

รองรับผู้เข้าประชุมได้ จำนวน 80 คน

ห้องประชุม Argo

รองรับผู้เข้าประชุมได้ จำนวน 40 คน

ห้องปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนละ 150.-/คืน
 • จำนวน 5 ห้อง
ห้องพัดลม
 • ค่าบริการคนละ 100.-/คืน
 • จำนวน 10 ห้อง

สามารถโทรจองที่พักได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ : 053-170100, 053-170102
และส่งแบบจองที่พัก ทางโทรสาร : 053-170102

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง