วันที่ 29 พ.ย. 2565
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและให้กำลังใจข้าราชการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โดยมีนายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมงานด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง 12 พันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์รับประทาน 1 พันธุ์ พันธุ์อุตสาหกรรม 11 พันธุ์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมมันสำปะหลังซึ่งใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยอยู่ในระหว่างพัฒนาพันธุ์ 7 สายพันธุ์ ร่วมทั้งดำเนินการโครงการระบบอัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัย เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันสำปะหลัง (MunBOT)