วันที่ 2 ธันวาคม 2565
นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรมกรมวิชาการเกษตร