ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานร่วมงานนิทรรศการ ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานร่วมงานนิทรรศการ “ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” พิธีเปิดโดย ท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานมีการเสวนาหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ 1 ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรากฎการณ์ el niño และโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย
2 ทิศทางการนำเข้า ปุ๋ย เคมีเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตรไทย 3 การส่งออกผักผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มคลอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ