1.สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่ปลอดภัยต่อกะหล่ำปลี สามารถปลูกกะหล่ำปลี หลังพ่นสารที่ระยะ 3 ได้แก่

– flumioxazin อัตรา 35 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+fluazifop-P-butyl อัตรา 10+20 กรัม(ai)/ไร่

– flumioxazin+quizalofop อัตรา 10+14 กรัม(ai)/ไร่

– glufosinate อัตรา 105 กรัม(ai)/ไร่

2.ชนิดวัชพืช