รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯ ปี 2556 : พิจิตร 84-3 ถั่วฝักยาวพันธุ์ใหม่เพื่อเกษตรกรไทย
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม