รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2559 : กุดจับ...แหล่งผลิตถั่วลิสงใหญ่ที่สุดของอุดรธานี
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม